پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، ذکر ( یاد خدا )، مستحبات ( فقه )

وابسته

غسل جمعه ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (272-273)
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 176