پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذکر سجده نماز، مستحبات سجده نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 391
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 9