پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذریه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذراری، ذُریات

اعم

اخص

ذریه حضرت محمد (ص)

وابسته

امان به ذریه، وصیت بر ذریه، وقف بر ذریه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذریه به زیرصفحه ذریه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 208
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 100
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 67
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 34، 51