پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه مسلمان

وابسته

ذبیحه اهل تسنن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 93
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 467