پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح در حرم

وابسته

چارپا، ذبح پرنده در حرم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 174