پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دکمه: وسیله‏ای کوچک از پلاستیک، فلز و مانند آن، برای به هم بستن قسمتهای مختلف لباس.

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات نام برده‏اند.

دکمه و آستین دار بودن کفن مکروه است و در صورت استفاده از لباس شخص به عنوان کفن، دکمه‏های آن کنده می‏شود. 1

کسی که برای گذاردن میّت در قبر وارد قبر می‏شود مستحب است دکمه‏های لباسش باز باشد. 2

باز بودن دکمه‏های لباس در حال نماز مکروه است. 3

1. العروة الوثقی 78 /2؛ منهاج الصالحین) خویی (2 81 /1. جواهر الکلام 3 284 /4. العروة الوثقی 359 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 644

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

دکمه دار بودن کفن

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 644