پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دوک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شک ( دوک )

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

صید با دوک

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 14