پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی رد

اخص

دعوی رد بدل مغصوب
به لحاظ قیمی ومثلی:
دعوی رد بدل قیمی، دعوی رد بدل مثلی

وابسته

بدل ( فقه )