پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادّعای امامت: از آن جا که منصب امامت همچون نبوّت، منصبی الهی است و زمام آن به دست خداوند است، برخی فقیهان، الحاق مدّعی امامت را به مدّعی نبوّت در وجوب کشتن وی، بی وجه ندانسته‌اند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 70

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب حدود ( فقه )

وابسته

شک در امامت، قتل مدعی امامت، مدعی امامت ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 70