پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

دعا به مسلمان

اخص

دعا در غیاب مؤمن
به لحاظ اثنای نماز:
دعا به مؤمن در قنوت، دعا به مؤمن در نماز میت
به لحاظ جنسیت:
دعا به زن مؤمن، دعا به مرد مؤمن
به لحاظ حیات:
دعا به مؤمن زنده، دعا به مؤمن میت

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دعا به مؤمن به زیرصفحه دعا به مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 158