پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دثار

دِثار: لباسی که روی لباسهای دیگر می‏پوشند.

دثار به لباسی گویند که روی لباسهای دیگر بر تن می‏کنند و نیز چیزی مانند چادر و پتو که شخص هنگام خوابیدن روی خود می‏اندازد. عنوان یاد شده در باب طهارت به کار رفته است.

تیمّم) ر تیمّم (با امکان وضو یا غسل صحیح نیست، مگر در مواردی، از جمله برای خوابیدن که بنابر قول مشهور، تیمّم بر دثار) لحاف یا لباس (مطلقا، حتی بدل از غسل صحیح است. برخی، مشروعیّت آن را تنها به بدل از وضو اختصاص داده‏اند و برخی، قدر متیقن آن را صورتی دانسته‏اند که پس از قرار گرفتن شخص در رختخواب، متذکر شود که وضو ندارد. 1

1. العروة الوثقی 192 /2.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 586

اصطلاح‌نامه

اعم

لباس

وابسته

تیمم بر دثار

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 586