پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دام پزشکی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیطاری، بیطره

اعم

شغل ( فقه )

وابسته

دام پزشک

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 272