پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داماد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صهر ( فقه )

اعم

محارم سببی ( فقه )

وابسته

بوسه مادر زن، زنا با مادر زن، محرمیت مادر زن، مصاهره

== منابع ==[۱]