پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دالان ) دهلیز(: راهروی باریکی میان در ورودی و ساختمان.

عنوان یاد شده به مناسبت در باب صلح و یمین آمده است.

اگر مالک طبقه بالا و پایین ساختمان

________________________________________

575

در مالکیّت دالان، بایکدیگر اختلاف کنند و هیچ کدام برای اثبات ادعای خود بیّنه‏ای نداشته باشد، با وجود راه پله طبقه بالا از دالان، حکم به مالکیت مشترک هر دو می‏شود؛ اما اگر راه پله از بیرون ساختمان باشد، حکم به مالکیّت دالان برای مالک طبقه پایین می‏گردد. 1


کسی که قسم خورده به خانه‏ای وارد نشود، اگر لفظ 'دار' را به کار برده، دالان هم جزو آن محسوب می‏شود و اگر لفظ 'بیت' را به کار برده، دالان جزو آن نخواهد بود. در نتیجه در صورت دوم با دخول در دالان قسم شکسته نمی‏شود. 2

1. تذکرة الفقهاء 109 /16؛ مسالک الافهام 2 296 /4. جواهر الکلام 306 - 305 /35؛ مسالک الافهام 260 /11.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 574

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دالان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دهلیز

اعم

مکان ( فقه )

وابسته

دعوی در دالان

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 574