پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

داغ: بسیار گرم و سوزان/ اثر بر جای مانده از گذاردن آهن گداخته بر بدن حیوان یا انسان/ آهن گداخته‏ای که برای معالجه یا علامت گذاری بر پوست انسان یا حیوان می‏گذارند.

از داغ به معنای نخست به مناسبت در باب اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

خوردن غذای داغ کراهت دارد و مستحب است لحظاتی صبر کند تا از داغی بیفتد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 574

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

وابسته

خوردن غذای داغ

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 574