پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داغ ( اثر آهن گداخته )

وابسته

معالجه با داغ کردن

منابع

  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 232