پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دارچین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دارصینی

اعم

چوب

وابسته

استعمال بوی خوش ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 328