پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دارو، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

وابسته

معالجه زوجه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 328
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 336، 338