پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دارو

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 40