پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «داجونی کبیر ، محمد بن احمد ، 283 - 324ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوبکر داجونی ، محمد بن احمد؛ محمد بن احمد داجونی

مشخصات فردی

نام : محمد

نام پدر: احمدبن عمر

لقب وکنیه: داجونی کبیر، ضریر، رملی، مکفوف، ابوبکر

تاریخ ومحل تولد: 273ق

تاریخ ومحل وفات: 324ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

قاری

استادان

اخفش بن هارون، محمدبن موسی صوری، ابن حویرس، بیسانی، و…

شاگردان

ابن مجاهد، قباب اصفهانی، ابن ابی بلال کوفی، و…

سفرهای علمی

عراق، ری

آثارعلمی

القرائات

منابع

  • التمهید
  • غایةالنهایة
  • تاریخ مدینةدمشق
  • هدیةالعارفین