پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خون منجمد

وابسته

خون منجمد زیر پوست، غسل با خون منجمد زیر عضو، ناخن، وضو با خون منجمد زیر ناخن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 117
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 352