پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن شیر شتر، خوردن شیر نجاستخوار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 77
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 417