پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن شیر

اخص

خوردن شیر صید در احرام، خوردن شیر قربانی حج، خوردن شیر نجاستخوار
به لحاظ نوع حیوان:
خوردن شیر الاغ، خوردن شیر شتر، خوردن شیر گاو

وابسته

خوردن شیر انسان، شیر حیوان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 116
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 77
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 633
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 400
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 417