پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اصطلاحات اخص‌ آن را از طریق حیوان نجاست خوار جستجو نمایید.

مترادفات

از واژه «خوردن حیوان نجاست خوار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خوردن حیوان جلال

اعم

احکام نجاسات، خوردن حیوان

وابسته

حیوان نجاست خوار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 77
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 418