عملکردها

حکیم ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حکیم ( قرآن ) : یکی از اوصاف قرآن

«حکیم» در پنج آیه به صورت صفت برای قرآن آمده است:

1. «ذَلِکَ نَتْلُوهُ عَلَیْکَ مِنَ الآیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیمِ» (آل‌عمران// 58) .

2. «یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ» (یس// 1) .

3و4. «تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ» (لقمان// 2؛ یونس// 1) .

5. «وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» (زخرف// 4) .

«حکیم» در لغت به معنای صاحب حکمت و محکم و استوار است.

برای وصف قرآن به «حکیم» ادله‌ای برشمرده‌اند:

1. این کتاب عزیز، مشتمل بر معارف یقینی (حکمت نظری) یا دستورهای حکیمانه (حکمت عملی) و یا هردوی آن‌ها است.

2. آیات قرآن به‌دلیل نظم شگفت‌آور، معانی تازه و اسلوب بیان، محکم و استوارند؛ به‌طوری که از تبدیل، تحریف، اختلاف و تباین محفوظ مانده‌اند.

3. حکیم به معنای حاکم بین حق و باطل یا حاکم به حلال و حرام و بهشت و دوزخ برای مطیع و عاصی است.

منابع

 1. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 2. قاموس قرآن جلد 2 : صفحه 163
 3. فرهنگ لاروس جلد 1 : صفحه 853
 4. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 58
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
 6. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 183
 7. هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 32

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حکیم ( قرآن ) به زیرصفحه حکیم ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 179
 • اعجاز قرآن : صفحه 31
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 183
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 280
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 351
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 175
 • سیری درعلوم قرآن : صفحه 55
 • شناخت قرآن از رهگذر قرآن : صفحه 110
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 29
 • فرهنگ لاروس جلد 1 : صفحه 853
 • قاموس قرآن جلد 2 : صفحه 163
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 58
 • هفده گفتار در علوم قرآن : صفحه 32