پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

اصل استصحاب ( اصول فقه )، اصول عملی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حکومت استصحاب بر اصول عملیه به زیرصفحه حکومت استصحاب بر اصول عملیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 126، 128
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 380
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 172