عملکردها

حق ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حق ( قرآن ) : یکی از اوصاف قرآن

از جمله اسامی و صفات قرآن «حق» و «حق‌الیقین» است «حق» به معنای ثابت و درست و مطابق با واقع است.

واژه «حق» در 36 مورد بر قرآن اطلاق شده است؛ مانند: «فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ» (بقره// 26) ؛ یونس// 108؛ بقره// 91، 144، 149؛ آل‌عمران//60؛ نساء// 170؛ مائده// 84؛ انعام// 5 و 66؛ هود// 17و20؛ رعد// 1و19؛ کهف// 29؛ ….

در هفت مورد نیز احتمالاً منظور از «حق» قرآن است: مائده// 48و83؛ انعام// 57؛ اسراء// 81؛ سبأ// 49؛ فصلت// 53؛ زخرف// 78.

همچنین مراد از کلمه «حق‌الیقین» در آیات 51 سوره حاقه و 95 سوره واقعه «قرآن» است.

بنا به ملاحظات ذیل، کلمه حق بر قرآن اطلاق شده است: 1. حقایقی که قرآن از آن‌ها حکایت می‌کند؛ 2. درست بودن ادعای قرآن به این‌که از طرف خداوند است؛ 3. حقانیت و تطابق قرآن با نشانه‌هایی که در کتاب‌های آسمانی پیشین در باره آن آمده است.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 2. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 124
 3. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 36
 4. شناخت نامهای قرآن : صفحه 53
 5. قرآن در قرآن : صفحه 191
 6. تاریخ قرآن : صفحه 31
 7. تاریخ جمع قرآن : صفحه 11

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 180
 • اعجاز قرآن : صفحه 31
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 124
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 11
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 53
 • قرآن در قرآن : صفحه 191
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 36