پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حج کافر حکمی

وابسته

خوارج ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 307