عملکردها

حجیت مذهب صحابی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

حجیت مذهب صحابی : صحّت استناد به آرای صحابه پیامبر (ص) در استنباط حکم شرعی

حجیت مذهب صحابی، عبارت است از صحت استناد به آرا و فتاوای اصحاب پیامبر (ص) به عنوان منبع شناخت احکام موضوعات، در مواردی که نص یا اجماعی برای بیان حکم مسئله وجود نداشته باشد.

مذهب صحابی نزد علمای امامیه اعتباری ندارد. در میان علمای اهل سنت نیز پنج دیدگاه درباره آن وجود دارد:

1. جمعی معتقدند مذهب صحابی مطلقا حجیت دارد؛

2. برخی آن را در صورت مخالفت با قیاس حجت می‌دانند؛

3. بعضی فقط مذهب ' ابو بکر ' و ' عمر ' را حجت می‌دانند؛

4. عده‌ای فقط نظر خلفای راشدین را در صورتی که در مسئله‌ای با هم اتفاق نمایند حجت می‌دانند؛

5. ' غزالی ' مذهب صحابی را مطلقا حجت نمی‌داند [۱].

پانوشت

 1. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 260

منابع

 1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 439
 2. اصول الفقه : صفحه 410
 3. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 851
 4. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 106
 5. الجامع لمسائل اصول الفقه : صفحه 380
 6. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 360
 7. اصول الفقه : صفحه 198
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حجیت مذهب صحابی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتبار مذهب صحابی، حجیت قول صحابی

وابسته

مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت مذهب صحابی به زیرصفحه حجیت مذهب صحابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 340
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 107، 108، 110، 111، 112
 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 851
 • اصول الفقه : صفحه 198
 • اصول الفقه : صفحه 410
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 325
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 385، 387
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 439، 441
 • الجامع لمسائل اصول الفقه : صفحه 380
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 179
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 129، 130، 131
 • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 260
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 106
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 7 : صفحه 270
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 9 : صفحه 209
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 360
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 25