پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حجامت گری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حاجمی، حجامی

اعم

شغل پست

وابسته

حجامت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 57