پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَجْهِیزٌ

جَهاز: آنچه جهت سوار شدن بر شتر نهند/ جهیزیه) ر جهیزیه (.

از آن به معنای نخست به مناسبت در باب حج و اجاره یاد شده است.

برداشتن پوست، جهاز و افسار قربانیِ مستحب برای خود یا فروختن و یا دادن آن به قصاب به عنوان اجرت، مکروه و صدقه دادن آنها مستحب است. ظاهر عبارت برخی قدما حرمت فروختن و وجوب صدقه دادن آن است. 1

فروختن پوست و جهاز و افسار قربانی‏ای که به عنوان کفاره، نذر و مانند آن بر انسان واجب شده یا برداشتن آن برای خود و یا دادن به قصاب و سلاخ به عنوان اجرت، جایز نیست و باید صدقه داده شود. بنابر مشهور، حکم قربانی حج تمتّع و قِران که به اِشعار) ر اشعار (یا تقلید) ر تقلید (واجب شده نیز همین است. 2

لازم است کرایه دهنده چارپا همه آنچه را که عرفاً برای سوار شدن بر حیوان مورد نیاز است از قبیل جهاز، زین، پالان و افسار در اختیار کرایه کننده قرار دهد. 3

1. جواهرالکلام 284 /27. 3 215 -211. 2 232- 230 /19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 146

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 284
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 146