پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ثواب آیات : پاداش‌های منقول برای آیات خاصی از قرآن

برای قرائت قرآن به‌طور عام در روایات ثواب‌های فراوانی ذکر شده است؛ اما علاوه بر آن برخی از آیات به صورت ویژه در روایات منقول از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) برجسته شده و برای قرائت آن به صورت عام یا در اوقات مخصوص ثواب ویژه ذکر شده است.

برخی از این آیات عبارتند از:

1. آیة‌الکرسی که وعده بهشتی بودن قاری آن داده شده است؛ 2. دو آیه آخر سوره بقره؛ 3. آیه آخر سوره آل عمران که خواندن آن در هر شب به منزله قیام لیل است؛ 4. اول و آخر سوره کهف؛ 5. سه آیه آخر سوره حشر.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (127-130)
  2. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار جلد 89 : صفحه 309
  3. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار جلد 89 : صفحه 262
  4. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار جلد 89 : صفحه 230

اصطلاح‌نامه

اعم

فضایل آیات

وابسته

آیات

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (127-130)
  • بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار جلد 89 : صفحه 230، 262، 309