پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مبیع، ثمره درخت

اخص

ثمره نخل مبیع، میوه درخت مبیع

وابسته

برگ درخت مبیع، بیع درخت، بیع نخل

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 534
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 103
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 532
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه (377-384)، 378
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (138-139)، 141
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 499
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 258، 260