پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اخص

ثبوت آیات الهی، ثبوت اعسار، ثبوت بی هوشی، ثبوت جهل مغبون، ثبوت رشد، ثبوت رضاع، ثبوت سب، ثبوت عدالت امام جماعت، ثبوت عده، ثبوت عیوب نکاح، ثبوت نسب، ثبوت هلال
به لحاظ حدود:
ثبوت سحر، ثبوت سرقت، ثبوت قذف، ثبوت قیادت
به لحاظ سیاسات:
ثبوت حجر، ثبوت حق در ذمه، ثبوت حکم نزد قاضی دیگر
به لحاظ طهارت ونجاست:
ثبوت طهارت، ثبوت نجاست
به لحاظ عقودوایقاعات:
ثبوت شفعه، ثبوت نکاح، ثبوت ودیعه، ثبوت وصیت، ثبوت وقف، ثبوت وکالت
به لحاظ مال:
ثبوت دین میت، ثبوت دین نزد حاکم، ثبوت مال در ذمه محیل، ثبوت مال در ذمه مکفول، ثبوت مضمون، ثبوت ملکیت قرض، ثبوت مهریه

وابسته

اثبات ( فقه )، مثبتات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ثبوت ( فقه ) به زیرصفحه ثبوت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 278
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 9
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 192
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 244
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 94
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 279