پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تکفین با حرام گوشت

وابسته

تکفین با کرک حلال گوشت، کرک حرام گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 171
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 38