پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه ( فقه )

وابسته

اثبات حدود، گناه ( فقه )

== منابع ==[۱]