پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه سارق ( فقه )، توبه مقر به حد

وابسته

توبه سارق قبل از اقرار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 488
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 540
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 100
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 225، 226
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 524
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 95