پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

توبه باطنی: پشیمانی از گناه.

توبه باطنی مقابل توبه حکمی) ر توبه حکمی (عبارت است از ندامت از گناه، توأم با عزم بر ترک آن در آینده؛ از این‏رو توبه باطنی) توبه قلبی (، توبه بین بنده و خدای خویش است. برخی قدما به مناسبت بحث قذف) ر قذف (و توبه قاذف، از توبه، یاد، و آن را به باطنی و حکمی تقسیم کرده و گفته‏اند: در توبه باطنی، خروج از توابع و پیامدهای معصیتِ انجام گرفته واجب است. 1

) ر توبه (

1. المبسوط 179 - 178 /8؛ الوسیلة/ 231؛ کتاب السرائر 525 - 523 /3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 655

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه ( فقه )

وابسته

توبه حکمی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 655