پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توارث مطلقه کافر

وابسته

طلاق زوجه کافر

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 456
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 208