عملکردها

تقلید صحابی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تقلید صحابی : تقلید از صحابه پیامبر ' ص '

تقلید صحابی، به معنای پیروی کردن تابعین و کسانی که بعد از آنها می‌آیند، از آرای صحابه رسول خدا (ص) در احکام شرعی فرعی است.

در حقیقت، این بحث بر گرفته از بحث حجیت مذهب صحابی است، زیرا کسانی که مذهب صحابی را حجت می‌دانند، اعتقاد دارند دیگران باید نظر آنها را بپذیرند، هر چند میان خود این گروه نیز اختلاف است:

برخی بر این باورند که اگر صحابی اهل فتوا باشد و صحابی دیگر نظری مخالف او نداشته باشد، تقلید از وی واجب است، وگرنه واجب نیست؛

برخی دیگر معتقدند تقلید از صحابی در مسائلی واجب است که با قیاس قابل تحصیل نباشد؛

گروهی نیز تقلید از صحابی را در صورتی واجب می‌دانند که نظر او موافق قیاس باشد.

منابع

  1. تقنین اصول الفقه : صفحه 89
  2. اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 110
  3. اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 105
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تقلید ( اصول فقه )

وابسته

مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تقلید صحابی به زیرصفحه تقلید صحابی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 105، 110
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 390، 430
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 132، 134
  • تقنین اصول الفقه : صفحه 89