پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تقلید حی : تقلید در احکام شرعی از مجتهد زنده

تقلید حی، مقابل تقلید میت و به معنای تقلید از مجتهد زنده می‌باشد. میان دانشمندان اسلامی اختلاف است که آیا حیات (زنده بودن) از شرایط مفتی و مجتهد است یا نه؛

1. معروف نزد اصولیون و فقهای شیعه، اشتراط حیات مفتی و مجتهد است به طور مطلق (در تقلید ابتدایی و استمراری) ؛

2. اصولی‌ها و فقهای اهل سنت و اخباری‌ها و برخی اصولیون شیعه مطلقا (چه در تقلید ابتدایی و چه در استمراری) به عدم اشتراط حیات مفتی و مجتهد معتقد هستند؛

3 ـ برخی دیگر از اصولیون، بین تقلید ابتدایی و استمراری تفصیل داده‌اند.

منابع

 1. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 418
 2. کفایة الاصول : صفحه (544-545)
 3. درر الفوائد : صفحه 703
 4. الرسائل جلد 2 : صفحه (150-159)
 5. مجموعه رسائل فقهی و اصولی : صفحه 69
 6. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 448
 7. قوانین الاصول جلد 2 : صفحه (128-129)
 8. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 248
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تقلید ( اصول فقه )

وابسته

تقلید میت ( اصول فقه )، مجتهد حی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تقلید حی به زیرصفحه تقلید حی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 649، 651، 652، 653، 654، 655
 • الرسائل جلد 2 : صفحه (150-159)
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 338
 • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 418
 • بحوث فی الاصول جلد -3 : صفحه 28، 29، 34
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 569
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 613
 • درر الفوائد : صفحه 703
 • قوانین الاصول جلد 2 : صفحه (128-129)
 • کفایة الاصول : صفحه (544-545)
 • مجموعه رسائل فقهی و اصولی : صفحه 69
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 448، 456
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 247، 248
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 266
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 266