پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تقلص بیضتین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تقلص انثیین

اعم

تَقَلُّص، علائم مرگ

وابسته

بَیْضه ( تخم )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 24