پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

اسباب نزول، تقطیع آیات

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 190