پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تفریج بین پا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فاصله بین پا

اعم

تفریج، مستحبات سجده نماز

وابسته

پای مرد، سجده مرد

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 113
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 306