عملکردها

تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی : تنافی میان مدلول دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی

تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی، به معنای تنافی میان مدلول دو دلیلی است که یکی از آن دو لفظی و دیگری غیر لفظی می‌باشد، مانند: تعارض حدیثی از معصوم (ع) با فعل آن معصوم؛ مثل آن که پیامبر (ص) بفرماید: ' صوم یوم عاشورا حرام علیّ ' و بعد خود آن حضرت به دلایلی چون نذر، روز عاشورا روزه بگیرد.

این تعارض، از باب تعارض مستقر است، که جمع عرفی میان آن دو ممکن نیست و به همین دلیل تنافی آنها به ادله حجیت آن دو بازگشت می‌کند.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 3 : صفحه 115
  2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 452
  3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542
  4. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعارض ادله شرعی لفظی و غیر لفظی

اعم

تعارض ادله

اخص

تعارض ظاهر کتاب و سیره عقلا

وابسته

ادله لفظی، ادله لُبّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی به زیرصفحه تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 115
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 294
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 173
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 148، 452
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 542