عملکردها

تعارض اقوال لغویین

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض اقوال لغویین : تنافی اقوال اهل لغت در معنای یک لفظ

تعارض اقوال لغویین، به معنای تنافی نظریات اهل لغت در معنای یک لفظ است. در تعارض اقوال لغوی‌ها، قاعده آن است که اگر سخن و دیدگاهی از یک نظر قوی تر از دیگری باشد، مقدم می‌شود و اگر مساوی باشند. تساقط می‌کنند.

در کتاب ' اصول الاستنباط ' آمده است:

' الظاهر أن التعارض و التکافؤ فی مثل أقوال اللغویین فی معانی الالفاظ و أقوال علماء الرجال فی أحوال الرواة و نحوهما یوجب التساقط… ' [۱].

پانوشت

 1. اصول الاستنباط : صفحه 311

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 2. الرسائل جلد -2 : صفحه 4
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 405
 4. مفاتیح الاصول : صفحه 705
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض اقوال لغویین به زیرصفحه تعارض اقوال لغویین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 311
 • الرسائل جلد -2 : صفحه 4
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 405
 • مفاتیح الاصول : صفحه 705