پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های عربی قرآن : تفسیر و تبیین قرآن کریم به زبان عربی

در زبان عربی، ترجمه به معانی متفاوتی آمده است؛ چهار معنای عمده آن به این قرارند:

1. رساندن پیام و سخن به بی‌خبران؛ 2. تفسیر و تبیین سخن به زبان اصلی و مبدأ؛ 3. تفسیر و تبیین به زبان دیگر (مقصد) ؛ 4. برگرداندن سخن از زبان اصلی (مبدأ) به زبانی دیگر (مقصد) .

از آن‌جا که زبان اصلی و مبدأ قرآن‌کریم عربی است، مراد از ترجمه عربی قرآن، همان معنای دوم (تفسیر و تبیین قرآن کریم به زبان عربی) است. جواز ترجمه قرآن به این معنا، مثل معنای اول و سوم، مورد اتفاق فرقه‌های اسلامی است، و همه مناقشات و اختلاف‌نظرها بر سر معنای چهارم این کلمه است.

برخی مولفان همچون زرقانی در ~مناهل‌العرفان~ برای تأکید بر جواز ترجمه به معنای مورد بحث (معنای دوم) آیه 44 سوره نحل را یادآور شده‌اند که خداوند متعالی به پیامبر (ص) می‌فرماید قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن را برای مردم تبیین کنی: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» و حضرت هم به زبان عربی و به بهترین نحو، قرآن را برای مردم تبیین می‌کرد.

نیز ر.ک:تفسیر قرآن.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 646
  2. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (142-143)
  3. الواضح فی علوم القرآن : صفحه (258-259)
  4. دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 1 : صفحه 514

اصطلاح‌نامه

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های غیرعربی قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 47
  • الواضح فی علوم القرآن : صفحه (258-259)
  • تاریخ قرآن : صفحه 646
  • دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 1 : صفحه 514
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (142-143)