پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:ذکر (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • آموزش علوم قرآن جلد 1 : صفحه 180