پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تخت

تخت: وسیله‏ای چوبی یا آهنی و دارای چهار پایه برای نشستن یا استراحت کردن.

از آن به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است.

مستحب است میّت را هنگام غسل دادن در جای بلندی مانند تخت قرار دهند و افضل، گذاردن وی بر تختی از ساج) درختی معروف که در هند بسیار می‏روید (است و نیز سزاوار است هنگام غسل، جایگاه سر او بلندتر از محل پاهایش باشد. 1 تختی که میّت روی آن غسل داده شده، به تبع طهارت میّت پاک می‏شود. بعضی فقها احتیاط را در شستن آن بعد از غسل دانسته‏اند. 2

1. جواهر الکلام 144 /4؛ العروة الوثقی 2 399 /1. العروة الوثقی) و حواشی (399 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 389

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تخت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سریر

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

تشییع جنازه با تخت، تشییع زن و مرد با تخت واحد، غسل میت در بلندی، نماز روی تخت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تخت به زیرصفحه تخت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 389