پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تحکیم در جهاد

وابسته

نایب امام ( ع )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 114